Procedura reklamacyjna:

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacji. W przypadku odkrycia na produkcie wady, która nie jest wynikiem nieprawidłowego użytkowania a powstała niezależnie np. w procesie produkcji, zgodnie z art. 556 kodeksu cywilnego o uprawnieniach z tytułu rękojmi, klient ma prawo domagać się naprawienia szkody. 

1. Pobierz formularz reklamacyjny

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY

2. Wydrukuj, wypełnij rubryki i podpisz formularz reklamacyjny,

  1. określ i opisz wadę, którą zauważyłeś, 
  2. określ swoje oczekiwania i roszczenia reklamacyjne
  3. złóż czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz datę złożenia reklamacji

3. Przygotuj paczkę do wysyłki (umieść w niej reklamowany produkt),

4. Dołącz formularz do paczki i wyślij na adres:  Sportemo.pl, ul. Władysława IV 8, 31-710, Kraków

5. Poczekaj na rozpatrzenie reklamacji. Rozpatrzenie nastąpi najszybciej jak to możliwe, jednak nie dłużej niż 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

6. W przypadku uznania wniosku reklamacyjnego, sklep będzie zobowiązany do naprawienia szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.