Regulamin sklepu sportemo.pl

I. WSTĘP

1. Sklep internetowy Sportemo, dostępny pod adresem internetowym www.sportemo.pl prowadzony jest przez Łukasz Strzałka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sportemo.pl Łukasz Strzałka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6783095786, REGON: 361750773, zarejestrowanej w: Kraków 31-707, ul. Władysława IV 8.

2. Regulamin Sklepu internetowego sportemo.pl skierowany do wszystkich użytkowników korzystających ze sklepu (Konsumenci indywidualni i Przedsiębiorcy) i określa jego zasady korzystania, rejestracji, rezerwacji towarów oraz zawierania umów sprzedaży na odległość. Wszystkie informacje o produktach w sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c.

II. DEFINICJE

Sklep internetowy - serwis internetowy, platforma do składania zamówień, działająca pod adresem www.sportemo.pl, prowadzona przez Sprzedawcę, w którym Klient, może dokonać przeglądu towarów, oferowanych przez serwis, dokonać ich zakupu, zwrotu, lub innej możliwej czynności.

Klient - osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych lub prawna a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem internetowym.

Sprzedawca - Sportemo.pl Łukasz Strzałka z siedzibą w Krakowie os. Na Stoku 39/13, Kraków, 31-707, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP: 6783095786, REGON: 361750773 - prowadzi sklep internetowy, w którym klient może przeglądać i nabyć dostępne w ofercie towary. 

Operator płatności elektronicznych - ING Bank Śląski S.A z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, świadczy usługi pośrednika płatności elektronicznych poprzez dostępne metody płatności pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pomocą Sklepu internetowego.

Operator formuły zakupowej - Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566.

Formuła Zakupowa - Opcja płatności online imoje w Sklepie internetowym: „Kup teraz i zapłać za 21 dni”, świadczona przez ING Bank Śląski S.A przy współpracy z Twisto Polska sp.z o.o. 

III. INFORMACJE OGÓLNE

1. Do korzystania ze sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do do sieci internetowej i przeglądarką internetową. Ceny w sklepie internetowym są podane w złotówkach, są cenami brutto, uwzględniają podatek VAT. Końcowa kwota do zapłaty przez klienta zawiera cenę brutto za produkt oraz koszt dostawy (opłata za transport). Klient jest informowany o kosztach przed składaniem zamówienia na stronach sklepu, podczas procesu składania zamówienia a także w chwili wyrażenia woli na zawarcie umowy sprzedaży.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego Sportemo jest akceptacja regulaminu sklepu. Sklep daje możliwość utworzenia darmowego konta, które służy do składania zamówień, zgłaszania zwrotów oraz reklamacji, monitorowania postępów realizacji zamówienia, sprawdzania historii zamówień, odbierania kuponów na zakupy a także zmiany danych osobistych. Do założenia konta niezbędne jest podanie imienia, nazwiska adresu e-mail, hasła, oraz zaakceptowanie ogólnych warunków i polityki prywatności w formularzu rejestracji. Logowanie do konta odbywa się poprzez podanie Loginu(e-mail wpisany podczas zakładania konta w formularzu rejestracji) a także hasła(ustanowionego w formularzu rejestracji). Właściciel konta ma możliwość na życzenie, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia żadnych opłat, usunąć swoje konto poprzez wystosowanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy na adres e-mail. Użytkownik sklepu jest zobowiązany do:

a) korzystania z funkcjonalności sklepu zgodnie z prawem

b) przekazywania prawdziwych danych osobistych

c) nie wykorzystywania treści na stronie sklepu (zdjęcia, opisy, grafiki, loga) do innych celów niż na użytek własny

V. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Sklep Sportemo daje możliwość złożenia zamówienia poprzez:

a) założenie konta w sklepie a następnie zalogowanie się do konta i przejście do procedury składania zamówienia

b) skorzystanie z procedury składania zamówienia w sklepie bez zakładania konta

c) pocztę elektroniczną, składając zamówienie za na adres e-mail zamowienia@sportemo.pl

2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie wszystkich wymaganych danych w formularzu zarówno do wysyłki jak i do wygenerowania faktury. Wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia muszą być prawdziwe. W przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych, sklep może odstąpić od realizacji zamówienia do momentu przekazania rzeczywistych danych przez klienta. Sklep Sportemo wystawia fakturę, która jest dowodem zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku złożenia zamówienia o którym mowa w pkt 1 ppkt. a) i b) należy wybrać jedną z metod płatności w zależności od sposobu płatności i opłacić zamówienie.

3. W przypadku złożenia zamówienia o którym mowa w pkt 1 ppkt c) należy wykonać przelew na konto: w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W momencie złożenia zamówienia, klient otrzyma potwierdzenie drogą elektroniczną na adres e-mail zawierającą informacje o zakupionych towarach (ilość, wartosć,) a także rodzaj i czas dostawy i status realizacji zamówienia. Sklep Sportemo nie bierze odpowiedzialności za błędy wynikających z działalności systemu teleinformatycznego pośredników płatności elektronicznych w tym banków. Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia aż do momentu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep na adres e-mail. W tym celu klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem drogą telefoniczną a następnie e-mailową. W momencie otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia na adres e-mail klienta, obowiązują procedury zwrotu towaru o których mowa w dziale VI niniejszego regulaminu.

VI. DOSTAWA TOWARU

1. Dostawa towarów odbywa się tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep Sportemo nie wysyła towarów za granicę. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, wybranej przez klienta w formularzu podczas składania zamówienia. Sklep Sportemo nie prowadzi usługi odbioru osobistego. Towary dostarczane są za pośrednictwem platformy apaczka.pl oraz firm kurierskich DPD. sp. z o.o. oraz Inpost S.A Przewidywany termin realizowanych dostaw to 1 dzień roboczy od dnia nadania przesyłki kurierowi, jednak maksymalny czas realizacji dostaw to 7 dni roboczych. Wszystkie przesyłki zamówione w sklepie Sportemo i realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost są ubezpieczone. Cena przesyłki kurierskiej to 13.90 zł.(słownie dziesięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) W momencie gdy zamówienie przekroczy wartość 250 zł.(słownie: dwieście złotych) koszt dostawy pokrywa sklep Sportemo. W przypadku zamówień z wyborem płatności "za pobraniem", koszt dostawy wynosi 17,90zł.(słownie: czternaście złotych dziewięćdziesiąt groszy).

VII. ZWROT TOWARU

1. Konsument zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty wejścia w posiadanie towaru. Skorzystanie z prawa do zwrotu towaru przysługuje klientowi, który w ciągu 14 dni kalendarzowych poinformuje sklep o swojej decyzji. Konsument może odstąpić od umowy składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną. Może to zrobić w następujący sposób:

a) Drogą elektroniczną w panelu klienta, wypełniając formularz znajdujący się w sekcji: „Historia i szczegóły zamówień”, w zakładce „szczegóły”

b) Drogą elektroniczną wysyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail sklepu

c) Składając pisemne - odręczne oświadczenie – przesłane na adres sklepu.

d) Wypełniając formularz dołączony w zamówieniu i przesłany na adres sklepu.

e) Korzystając ze swojego formularza, przesyłając go na adres sklepu.

2. Zachowanie terminu zwrotu towaru obowiązuje wtedy, kiedy klient poinformuje sklep o odstąpieniu od umowy sprzedaży przed zakończeniem tego terminu. Klient powinien odesłać towary na adres pocztowy sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania sklepu o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sklep zwraca pieniądze przelewem, lub w przypadku wybrania metody płatności kartą - tą samą drogą, którą Klient dokonał płatności, w tym koszty dostawy, które klient poniósł wybierając sposób dostawy w formularzu w momencie składania zamówienia. Koszty zwrotu towarów ponosi Klient.

3. Klient zobowiązany jest do odesłania towaru w stanie nienaruszonym, nieużywanym. Klient odpowiada za pomniejszenie wartości towaru, gdy sposób korzystania z towaru był inny niż było to konieczne do sprawdzenia funkcjonalności, rozmiaru, charakteru lub innych cech towaru.

4. W przypadku wybrania przez Klienta metody płatności: Formuła zakupowa "Kup z Twisto" i zawarcia przez Klienta umowy zlecenia z operatorem Twisto, wszelkie rozliczenia dotyczące zwrotu towaru wynikające z prawa klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży, są realizowane pomiędzy klientem a sklepem.   

VIII. REKLAMACJA TOWARU I GWARANCJA

1. Sklep Sportemo oferuje towary oryginalne, fabryczne nowe i ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne towarów. W przypadku zauważenia wady, klient ma prawo do reklamacji towaru w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi na podstawie kodeksu cywilnego. Reklamacje można złożyć pisemnie, wysyłając na adres pocztowy sklepu, lub elektronicznie na adres e-mail. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie opisu wady zauważonej przez klienta, datę zauważenia wady, okoliczności wystąpienia wady, danych klienta oraz żądania w związku z wadą towaru. Sprzedawca odpowie na żądanie reklamacyjne w ciągu 14 dni od daty jego złożenia. Towar reklamowany, należy odesłać na adres sklepu. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, sklep odeśle towar do klienta na jego koszt.

IX. METODY PŁATNOŚCI

1. Płatności w sportemo.pl można dokonywać poprzez:

a) pobranie - klient płaci za zamówienie kurierowi przy odbiorze przesyłki gotówką.

b) płatności elektroniczne (e-płatności) - dokonywanych na odległość za pośrednictwem banku, przy użyciu komputera, telefonu lub tabletu - podłączonego do sieci internetowej.

2. Operatorem płatności elektronicznych jest: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP 634-013-54- 75, posiadającego status Agenta Rozliczeniowego nadzorowanego przez Narodowy Bank Polski.

3. Operatorem Formuły Zakupowej „Kup z Twisto” jest Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł.

4. Klient ma możliwość dokonywania płatności elektronicznych poprzez:

a) kartę płatniczą - autoryzowaną przy pomocy 3-D Secure,

b) BLIK,

c) Przelew natychmiastowy on-line (Pay-By-Link).

d) Przelew półautomatyczny. 

5. Klient może również dokonywać płatności w ramach Formuły Zakupowej "imoje płacę później" w ramach jednej z wybranych usług: "PayPo, "Twisto" oraz "buy now pay later".

a) Formuła Zakupowa umożliwia klientowi zamówienie towaru i dokonanie zapłaty w okresie do 30 dni od dokonania zakupu.

b) Klient jest zobowiązany realizacji umowy zlecenia z w.w. podmiotem zgodnie z postanowieniami umowy i regulaminem tego podmiotu.

c) Sklep nie jest stroną umowy zlecenia pomiędzy Klientem a operatorem Twisto, wobec czego nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania klienta wobec operatora Twisto.

X. OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

1. Wszystkie opisy produktów i zdjęcia, które są umieszczone w Sklepie internetowym pochodzą z baz danych naszych partnerów, lub z naszych własnych. Zdjęcia i opisy podlegają ochronie prawa autorskiego i zabrania się ich komercyjnego używania zgodnie ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).